หลังจากฮ่องกงได้เปิดเมืองอย่างเต็มตัว เศรษฐกิจฮ่องกงได้เติบโตขึ้นตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านโรงแรม และบริการ ล่าสุดตัวเลขการจองตั๋วเครื่องบินจากทั่วโลกมายังฮ่องกงพุ่งขึ้นถึง 57. 2 เท่านับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ส่งผลให้ตัวเลขอัตรา การว่างงานของฮ่องกงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนตุลาคมของปีก่อน ที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์ลดลงมาอยู่ที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์


จากผลการสำรวจพบว่า ในส่วนของธุรกิจด้านการตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงธุรกิจค้าส่งมีตัวเลขอัตราการว่างงานลดลง และยังรวมไปถึงตลาดแรงงานในฮ่องกง ซึ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เกิดเป็นนโยบายแจก Consumption voucher และการลดราคาตั๋วหนังตามแคมเปญ Happy Hong Kong โดยแคมเปญแจกตั๋วหนังนี้เริ่มจากสมาคมโรงภาพยนตร์ฮ่องกง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้คนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และการแจกตั๋วหนังในราคาถูกถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดเพราะหากผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ อุตสาหกรรมตลาดหนังฮ่องกงก็สามารถจำหน่ายภาพยนตร์หรือบทภาพยนตร์ได้เพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ในประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง ตามที่รัฐมนตรีการคลังประกาศในการจัดสรรงบประมาณ 20 ล้านเหรียญ ดอลล่าร์ฮ่องกง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในเกาะฮ่องกง เมื่ออัตราว่างงานมีตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องย่อมหมายถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคย่อมเพิ่มขึ้น


สคต. ณ เมืองฮ่องกง ได้ทำการสำรวจงานอีเวนต์ที่กำลังจะจัดขึ้นในฮ่องกงซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สินค้าไทยหรือผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมงานเพื่อจำหน่ายสินค้า
วันที่ 3,10,17,24 มิถุนายน 2566 Chill ALL Night ที่ Ocean Park งานเทศกาลที่โอเชี่ยนปาร์ค
วันที่ 18 มิถุนายน 2566 Sports Carnival, West Kowloon Cultural District
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 – 7 มกราคม 2567 Farmfest เทศกาลอาหารและประมง
วันที่ 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2566 Harbour Chill Carnival,Wanchai
วันที่ 4-13 สิงหาคม 2566 ‘Happy Hong Kong’ market, HK Science and Technology Parks


ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลการนำสินค้าเข้ามาทำตลาดในฮ่องกงหรือการนำสินค้าเข้าเข้าร่วมในงานเทศกาลต่าง ๆ อาทิ อาหารทานเล่น อาหารแปลกใหม่ที่ยังไม่มี ในตลาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองในตลาดท้องถิ่น


หากผู้ประกอบการท่านใดที่มีสินค้าแปลกใหม่ และประสงค์จะนำเข้ามาในตลาดฮ่องกง สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง หรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ thaicomm@netvigator.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง