หลังจากมีการกระจายฉีดวัคซีน COVID-19 มากขึ้น และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในแคนาดา ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ระดับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคชาวแคนาดาปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในเดือนพฤษภาคม 2564 แคนาดามีการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังแคนาดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.88 เมื่อเทียบระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ค. ของปี 2564 และปีก่อนหน้า
สินค้าหลักที่เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการของไทยได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ สินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ทำให้ประชาชนชาวแคนาดาออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน รวมทั้งรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของร้านอาหารไทยและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ อีกด้วย

ที่มาข้อมูล: รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าแคนาดา เดือนกรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2