จากกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและ Sharing Economy ทำให้การเช่า e-Scooter ขับขี่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเป็นนวัตกรรมยานพาหนะที่มีความเร็วสูงกว่าการขี่จักรยานทั่วไป และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังไม่มีเลนสำหรับผู้ขับขี่ e-Scooter ที่เหมาะสม ทำให้รัฐบาลตั้งกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยเช่น บังคับสวมหมวกกันน็อค และการจำกัดความเร็ว
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0…/
ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส (22 มิถุนายน 2565)
———————————————-