นักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Dubai Chamber of Commerce and Industry คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในปี 2565 จะขยายตัวขึ้นที่อัตราร้อยละ 3.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคตามการทยอยจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่ยูเออีมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันที่มีผลผลิตเพิ่มอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นเสาหลักที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุปสงค์สินค้าและบริการทั่วโลกตั้งแต่กลางปี 2020 เป็นต้นมา การลงทุนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

บทบาทการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 ของดูไบ ที่เลื่อนมาตั้งแต่ปี 2020 จากพิษโควิด-19 จน เปิดงานได้ในที่สุดในปี 2021 ซึ่งแน่นอนว่ายูเออีได้รับการจับตามองในฐานะเจ้าภาพ เป็นบันไดก้าวสำคัญของยูเออีที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับชาติต่าง ๆที่เข้าร่วม  และยังถือเป็นโอกาสในการโปรโมตเอกลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างชาติมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นสะพานในการช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยว การค้าตลอดจนการลงทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจยูเออีในระยะถัดไป

นอกจากนี้รัฐบาลยูเออีได้ประกาศเปลี่ยนวันหยุดราชการเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดโลก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 หน่วยงานของรัฐในประเทศ (ยกเว้นรัฐชาร์จาห์) กำหนดวันทำงานเหลือ 4 วันครึ่งต่อสัปดาห์ โดยให้เลิกงานในเวลาเที่ยงวันศุกร์ และกำหนดให้เวลา 13.15 น.เป็นเวลาให้ศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำสัปดาห์ และหยุดงานในวันเสาร์-อาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการเพิ่มการแข่งขันทั้งภาคเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆของประเทศ และก้าวให้ทันพัฒนาการของโลก เป็นการปฏิรูปทางสังคมครั้งสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของตะวันตก ที่ปัจจุบันมีบริษัทและสถาบันการเงินหลายแห่งเข้าไปตั้งสำนักงานในยูเออี นอกจากนี้การเพิ่มวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิต และส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมให้กับประชาชนอีกด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจภาคขนส่งและสื่อสาร การค้า โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และการบริการอื่นๆ เป็นปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีไปยังโมเมนตัมเศรษฐกิจปี 2565 ให้ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2565-2568 ยกเว้นกรณีหากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญจนต้องเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์อีกครั้ง

นโยบายการเงินการคลังรัฐบาลยูเออีได้ดำเนินนโยบายแบบคู่ขนานระหว่างการดูแลด้านสาธารณสุขและสร้างความสมดุลในการดูแลด้านเศรษฐกิจไปด้วยกัน ภาครัฐได้ออกมาตรการขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาและเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในระยะสั้นและระยะยาว มาตรการการเงินการคลังที่ยังคงผ่อนคลายต่อเนื่อง ธนาคารกลาง (CBUAE) ออกมาตรการ Targeted Economic Support Scheme (TESS) ใช้วงเงินประมาณ 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ช่วยเหลือธนาคารต่างๆ โดยไม่คิดดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังได้จัดหาวงเงินจำนวน 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยสนับสนุนในส่วนของเงินทุนสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ตามข้อกำหนด (Reserve Requirements) ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เงินทุนสำรองและสภาพคล่องที่มีอยู่ในการปล่อยกู้แก่ครัวเรือนและธุรกิจ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อดูแลลูกจ้างและให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามวิกฤตไปให้ได้ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลยูเออีประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการ TESS ออกไปถึงเดือนมิถุนายน 2565

นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และพยุงสถานการณ์ให้ภาคธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ได้แก่ ลดค่าธรรมเนียมราชการ ค่าธรรมเนียมเปิดธุรกิจ รวมทั้งได้ออกแบบนโยบายด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งการปรับรูปแบบธุรกิจ ทุน และแรงงาน ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ ออกแบบนโยบายเพื่อสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีโอกาสฟื้นตัวเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อรองรับการจ้างงานในธุรกิจกลุ่มเป้าหมายและปรับตัวเข้าสู่บริบทเศรษฐกิจใหม่

ภาคการส่งออกและส่งออกต่อในช่วงครึ่งแรกปี 2564 มีระดับเดียวกับก่อนการแพร่ระบาด และอ้างจากข้อมูล Dubai Chamber Macro Economic Model (DCMM) ระบุเศรษฐกิจยูเออีปี 2564 ฟื้นตัว และ GDP ขยายตัวที่ร้อยละ 3.1

ความเห็น

Dubai Chamber of Commerce & Industry ได้คาดการณ์เศรษฐกิจยูเออีปี 2565 จะขยายตัวตามสมมติฐานเรื่องของเศรษฐกิจ และราคาน้ำมันในตลาดโลกขยายตัว เป็นประมาณการก่อนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของเศรษฐกิจยูเออีในปีหน้าให้กลับมามีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค อัตราการแพร่เชื้อ ประสิทธิภาพของวัคซีน โดยขณะนี้ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยูเออียังมีกันชนในหลายด้านเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ได้แก่ เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และระดับเงินสำรองระหว่างประเทศที่สูง ขีดความสามารถทางการคลัง (fiscal space) เพียงพอสำหรับรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านประกาศของธนาคารกลางยูเออี (CBUAE) ขยายเวลามาตรการ Targeted Economic Support Scheme (TESS) ออกไปถึงเดือน มิ.ย. 2565 เพื่อช่วยสนับสนุนการเงินให้แก่ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้มาตรการใหม่ที่รัฐบาลนํามาใช้เพื่อกระตุ้นธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการค้าเช่นการลดค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจการเปิดตัวกลยุทธ์ใหม่สําหรับการค้าและการปฏิรูปการลงทุนและกฎหมายการจ้างงานคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นถึงระยะกลาง

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ (ธันวาคม 2564)
Dubai chamber of commerce and Industry

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2