ข้าวหอมมะลิไทย หรือ Thai Hom Mali Rice จัดเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูง ต่างจากข้าวหอมทั่วไปของประเทศอื่น ๆ ที่ผลิตในนาม Jasmine Rice อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ได้มุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความแตกต่าง และประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปภายใต้ยุทธศาสตร์ “เวียนนาโมเดล”
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0…/
ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นความเคลื่อนไหวตลาดต่างประเทศ สคต. เวียนนา (24 มิถุนายน 2565)
———————————————-