เยอรมนีสู่การเป็นประเทศแห่งจักรยาน

แนวโน้มความต้องการสินค้าจักรยานและจักรยานไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงผลจากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาเท่านั้น แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มสินค้าดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นมาในช่วงหลายปีดังข้อมูลทางสถิติ อย่างไรก็ตาม วิกฤตดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนจากการใช้รถสาธารณะมาเป็นการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงการเดินทางด้วยจักรยานซึ่งเป็นที่นิยมมายาวนานทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงโควิด-19 นอกจากจักรยานแล้ว ยังประกอบได้ด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และกางเกงกีฬา เป็นต้น

เป็นเวลาทุก 2 ปี กระทรวงคมนาคมของเยอรมนีจะสำรวจความเปลี่ยนแปลงของการสัญจรด้วยจักรยานภายในประเทศ ปัจจุบันพบว่าชาวเยอรมันร้อยละ 77 เดินทางด้วยจักรยานไม่มากนัก และร้อยละ 38 เดินทางด้วยจักรยานทุกวันหรือหลายครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ตัวเลขสถิติดังกล่าวยังถือว่าน้อยกว่าช่วงก่อนวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาเล็กน้อย ซึ่งก่อนหน้านี้สัดส่วนผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 32 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 44 ในปี 2562 โดยนักวิจัยนาง Franziska Jurczok วิเคราะห์ว่าตัวเลขที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้คนเดินทางน้อยลงในช่วงโควิด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มักเดินทางด้วยจักรยานเป็นประจำ

ในขณะเดียวกันจากการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงโควิดของบริษัท Infas & Motiontag พบว่ากลุ่มสำรวจร้อยละ 18 เดินทางด้วยจักรยานมากขึ้นตั้งแต่เกิดโรคระบาด และร้อยละ 11   ซื้อจักรยานคันใหม่หรือรุ่นที่ดีขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อสำรวจโดยใช้ที่จอดจักรยานในเมืองใหญ่เป็นตัวชี้วัดหลัก เช่น นครเบอร์ลิน พบว่าในปี 2563 มีผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นมากกว่าสามปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 27 และสำหรับเมืองรอบ ๆ เมืองใหญ่ มีผู้เดินทางด้วยจักรยานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นร้อยละ 19 ในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2564

นอกจากนี้ ในปี 2565 สมาคมอุตสาหกรรมจักรยานแห่งเยอรมนี (Zweirad-Industrie-Verband – ZIV) ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติการจำหน่ายจักรยานและจักรยานไฟฟ้าในช่วงโควิดโดยในปี 2563 มีอัตราการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือมากกว่า 5 ล้านคัน ซึ่งหากไม่มีอุปสรรคในการจัดส่งคาดว่าจะมียอดจำหน่ายมากกว่านี้ และแม้ว่าในปี 2564 จะสามารถจำหน่ายจักรยานได้น้อยกว่าปีก่อนหน้าอยู่ที่ 4.7 ล้านคัน หรือมูลค่า 6.56 พันล้านยูโร แต่ยังถือว่ามีอัตราสูงกว่าช่วงก่อนวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ เป็นที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่างมากถึงสามเท่าเมื่อเทียบจากปี 2554

ปัจจุบัน จักรยานไฟฟ้าหรือ e-bike กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและขายดีที่สุด นับจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนตลาดเพียงร้อยละ 15 เป็นรองจากจักรยานแทรคกิ้งและจักรยานสำหรับขี่ในเมือง แต่ขณะนี้จักรยานไฟฟ้ามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ คิดเป็นร้อยละ 43 ในปี 2564 และสมาคมฯได้คาดการณ์ส่วนแบ่งสำหรับจักรยานไฟฟ้าในตลาดไว้ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2567 ทั้งนี้ e-bike ได้เข้าเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคอายุน้อยและผู้ชื่นชอบกีฬา จากการสำรวจตลาดแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสำรวจกว่าร้อยละ 14 มีจักรยานไฟฟ้าแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 41 มีความต้องการซื้อ e-bike ในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม การผลิตและ

การจัดส่งสินค้ายังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากสงครามในยูเครนได้สร้างผลกระทบต่อการขนส่งและราคาสินค้าต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ปัญหาจากช่วงที่มีโรคระบาดแล้ว จึงตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น กล่าวคือ การผลิตจักรยานคุณภาพสูงจะยังดำเนินต่อไป แต่อาจมีการเปลี่ยนอานที่นั่งหรือที่จับจักรยานแตกต่างไปจากเดิม

 นอกจากจักรยานไฟฟ้าแล้ว สินค้าที่มีส่วนในการเพิ่มยอดจำหน่ายในอุตสาหกรรม ได้แก่ จักรยานขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นจักรยานที่สามารถบรรจุของจำนวนมากได้ จากการสำรวจพบว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผู้อยู่อาศัยในเมืองและวัยรุ่นให้ความสนใจจักรยานประเภทนี้มากขึ้นเป็นสองเท่า อย่างไรก็ตาม สินค้าดังกล่าวยังมีส่วนแบ่งในตลาดเพียง   ร้อยละ 1 จากการสอบถามกลุ่มสำรวจพบว่ามีประชากรร้อยละ 2 ถือครองจักรยานขนส่งสินค้า และร้อยละ 12 นึกถึงการเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาสินค้าที่สูง กลุ่มสำรวจร้อยละ 28 จึงสนใจเช่าจักรยานดังกล่าวมากกว่าการซื้อ ทั้งนี้ ด้วยยอดจำหน่ายสินค้าจักรยานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมจักรยาน (ZIV) ได้ประมาณการว่า ในปัจจุบันมีการใช้จักรยานและจักรยานไฟฟ้าถึง 81 ล้านคัน ทั่วประเทศเยอรมนี

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (เมษายน 2565)
www.ZEIT.de

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *