เพชรเลอค่า อมตะ 💍

แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะผันผวน ทำให้หลายสินค้าได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ มีแนวโน้มการลงทุนซื้อเครื่องประดับด้วยเพชรสังเคราะห์หรือ Lab Grown Diamond และเทรนด์ที่ผู้ผลิตเครื่องประดับรายใหญ่หันไปใช้เพชรสังเคราะห์เพื่อลดต้นทุน และทำให้ราคาลด เพิ่มอำนาจการจับจ่ายให้กับผู้ซื้อ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะทำการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อเจาะตลาดการค้าในต่างประเทศ ไปรับชมกันได้เลยนะคะ

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *