กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ DITP Overseas: เปิดโลกใหม่ เสริมศักยภาพ ติดปีกผู้ประกอบการไทย