เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท TECH Heavyweight Meta ได้เผยแพร่ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของชาวฟิลิปปินส์ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 ราย อายุ 18 ปีขึ้นไป พบข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ผู้บริโภค 79% ยังคงซื้อสินค้าทางออนไลน์ และ 67% กลับมาซื้อสินค้าจากหน้าร้าน 76% ของกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers ใช่ช่องทางการค้นหาทางมือถือ โดย 70% ระบุว่าจะใช้จ่ายมากขึ้นหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา 92% ของกลุ่ม Gen Z และ Millennials มีความนิยมซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นและค้นพบสินค้าเองขณะช้อปปิ้งออนไลน์ คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าผ่านอุปกรณ์มือถือ 80% ของนักช้อปออนไลน์ซื้อผลิตภัณฑ์ที่พบผ่านโฆษณา และ 76% ของนักช้อปออนไลน์วางใจแบรนด์ที่มีความร่วมมือกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับช่วงเวลาโปรโมชั่นประจำเดือน 90% ตอบว่าซื้อสินค้าในช่วงลดราคาพิเศษ โดย 12.12 และ 11.11 เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก ในอดีตที่ผ่านมาฟิลิปปินส์พึ่งพาธุรกรรมเงินสดเป็นร้อยละ 99 ของธุรกรรมในประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ดี การเติบโตนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมองหาโอกาสทางการค้าด้วยการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของฟิลิปปินส์เพื่อนำเสนอและจัดจำหน่ายสินค้า หรือหารือกับคู่ค้าฟิลิปปินส์เพื่อพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับการกระจายสินค้าหน้าร้านเพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ที่มาข้อมูล: ข่าวความเคลื่อนไหวตลาดต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (1-7 สิงหาคม 2565) #MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #Philippines #DigitalHabit