ในปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวดัตช์จำนวนมากให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการเลือกซื้อสินค้าและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและต้องการให้ประชาชนชาวดัตช์ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนในอนาคต จึงมีการประกาศใช้ฉลากโภชนาการ Nutri-Score ครั้งแรกในปี 2562 ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอาหาร เพื่อแสดงถึงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ว่าดีต่อสุขภาพระดับใดก่อนตัดสินใจซื้อ
บนบรรจุภัณฑ์จะมีการทำเครื่องหมายด้วยสเกล 5 สี พร้อมตัวอักษร A – E ตัวอักษร A สีเขียวแสดงว่ามีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุดเช่น ปราศจากน้ำตาล ปลอดสีผสมอาหาร เป็นต้น ในขณะที่ตัว E แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยที่สุด โดยคาดการณ์ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จะให้การสนับสนุนระบบการติดฉลากโภชนาการ Nutri-Score อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปอีก 7 ประเทศ เพื่อพัฒนาการนำฉลากโภชนาการ Nutri-Score ไปใช้ตามแนวปฏิบัติของ National Dietary ให้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบัน มีการใช้ฉลากโภชนาการ Nutri-Score ในประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์แล้ว คาดว่าในอนาคตจะมีการนำไปใช้ในลักเซมเบิร์ก และสเปนด้วยเช่นกัน
ดังนั้น จึงมีการคาดการณ์ว่าในอนาคต ผู้ผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยวจะต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการนำเสนอข้อมูลและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีจริยธรรมและตรงไปตรงมา มีการนับคะแนน ประเมินระดับ และติดฉลาก Nutri-Score บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ รายงานโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก