นับตั้งแต่ Amazon ได้นำเทศกาลลดราคาสินค้า Black Friday เข้าสู่ตลาดฝรั่งเศส เทศกาลดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและขยายระยะเวลานานขึ้น ภายใน 7 ปีที่ผ่านมายอดการซื้อสินค้าในช่วง Black Friday เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว และห้างร้านต่าง ๆ ใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างยอดขายจากเดิมที่มีเพียงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ ปัจจุบันสินค้าลดราคาในเทศกาลยังรวมไปถึงสินค้าอาหาร สินค้าเครื่องประดับ และสินค้าเสื้อผ้าด้วย

เทศกาลลดราคาสินค้า Black Friday ในฝรั่งเศส เริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกลายมาเป็นช่วงลดราคาสินค้าสำคัญที่ผู้บริโภคหลายคนเฝ้ารอ โดย Black Friday มีขึ้นระหว่างช่วงลดราคาสินค้าปกติตามกฎหมายของฝรั่งเศส 2 ครั้ง ได้แก่การลดราคาฤดูร้อนในช่วงกรกฎาคม และการลดราคาฤดูหนาวในช่วงมกราคมของทุกปี ซึ่งในช่วงหลังมาเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จับจ่ายสินค้าเพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส เช่น ของเล่น เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ตลอดจนจับจ่ายสินค้าอาหาร ที่บริโภคกันมากในช่วงคริสต์มาส เช่น ฟัวกราส์ กุ้งล็อบสเตอร์  (อาหารตามประเพณีมื้ออาหารคืนก่อนวันคริสต์มาส)

จากเดิมเทศกาลดังกล่าวกินระยะเวลาเพียง 4 วัน นับจากวันศุกร์หลังเทศกาล Thanksgiving ไปจนถึงวันจันทร์ถัดไป ในปัจจุบันเทศกาล Black Friday กินระยะเวลารวมถึง 2 สัปดาห์ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2565 เทศกาล Black Friday อาจขยายระยะเวลาถึง 1 เดือนเต็ม นอกจากนี้ Black Friday นับเป็นช่วงที่สินค้าลดราคามากที่สุดในปัจจุบัน โดยอาจลดถึงร้อยละ 70 เนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุมแนวทางปฏิบัติในการลดราคา ต่างจากการช่วงลดราคาตามกฎหมายปกติที่มีกฎหมายควบคุมชัดเจน

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีปัญหาขาดแคลนคอนเทนเนอร์สำหรับการส่งสินค้าทางเรือ แต่ดูเหมือนว่าผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าต่างได้เตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาล่วงหน้าถึง 9 เดือน – 1 ปี และเตรียมสินค้าไว้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า

ความเห็น

ผู้ส่งออกควรวางแผนการทำการตลาดนำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับปฏิทินการทำงานของห้างร้านและฝ่ายจัดซื้อต่าง ๆ โดยช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก (หากไม่นับช่วงลดราคาสินค้าตามกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อโละสต็อก)ในฝรั่งเศสประกอบด้วย คริสต์มาส วาเลนไทน์ วันแม่ (วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม) และ Black Friday ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจับจ่ายเพื่อเทศกาลดังกล่าวประมาณ 1-2 เดือนล่วงหน้า

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (พฤศจิกายน 2564)
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos (https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/comment-le-black-friday-est-devenu-le-premier-fournisseur-du-pere-noel-1365181)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2