ในปี 2564 ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจากปี 2565 ถึง 2573 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดซอสและเครื่องปรุงรสนี้ มาจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศและสมุนไพร รวมทั้ง แนวโน้มจำนวนคนที่ทำอาหารที่บ้านที่เพิ่มขึ้น จากแคมเปญต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนทำอาหารเองที่บ้านเพื่อลดความเครียด เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในตลาดโลกให้มีอัตราการเติบโตมากขึ้น โดยผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะจ่ายราคาพรีเมี่ยมสำหรับสินค้ารสชาติใหม่ ๆ และลองสินค้าจากหลายเชื้อชาติมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสจากท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10528
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (มิ.ย. 2565)
———————————————-