เทรนด์การดูแลผู้สูงอายุของเนเธอร์แลนด์ 👩‍🦳👨‍🦳✨🇧🇶
ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) หลายประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society แล้ว
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=9971
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก (เม.ย. 2565)
———————————————-