เซ่นวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ภาคการเงินออสเตรียรับภาระ 900 ล้านยูโร ชดเชยแบงค์ SBERBANK ล่ม

จากกรณีที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อระบบการเงินของรัสเซียโดยการจำกัดธนาคารสัญชาติรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) สร้างความปั่นป่วนให้กับวงการธนาคารในทันที รวมถึงธนาคาร SBERBANK Europe AG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีขอบเขตรับผิดชอบตลาดยุโรปรวม 8 ประเทศ ได้แก่ เช็คเกีย ฮังการี สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เซอร์เบีย เยอรมนี และออสเตรีย ใน 6 ประเทศแรกมีการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นต่อ SBERBANK Europe AG ส่วนตลาดเยอรมนีและออสเตรียถูกบริหารจัดการโดยตรงจาก SBERBANK Europe AG ในกรุงเวียนนา

แม้ว่าธนาคาร SBERBANK จะได้รับการยกเว้นให้สามารถใช้ระบบ SWIFT ได้ แต่วิกฤติขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบริษัทแม่ในประเทศรัสเซียเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ SBERBANK Europe AG ขาดเสถียรภาพและถูกสั่งให้ยุติการดำเนินกิจการโดยธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปและคณะกรรมการควบคุมตลาดเงินแห่งออสเตรีย ส่งผลกระทบในทันทีต่อกิจการที่อยู่ในยุโรปทั้ง 8 ประเทศ และเนื่องจาก SBERBANK Europe AG ถูกถือครองโดยธนาคารแม่ SBERBANK ในประเทศรัสเซีย 100 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าสู่กระบวนการอื่นใดตามแนวทางของสหภาพยุโรป นอกจากการชดเชยเงินฝากให้ผู้ฝากเงินในทันที

ในส่วนของประเทศออสเตรียและเยอรมนีซึ่งมี SBERBANK Europe AG ในกรุงเวียนนาเป็นผู้ให้บริการ ผู้ฝากเงินจะต้องได้รับเงินชดเชยรายละไม่เกิน 100,000 ยูโร ภายในระยะเวลา 10 วัน ทั้งนี้ พบว่ามีบัญชีผู้ฝากในส่วนนี้กว่า 35,000 บัญชี รวมมูลค่าเงินฝากราว 1 พันล้านยูโร เกือบทั้งหมดเป็นผู้ฝากที่อยู่ในประเทศเยอรมนี และมีบัญชีผู้ฝากจากออสเตรียเพียง 120 บัญชีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธนาคารมีที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ผู้ฝากจึงต้องได้รับเงินชดเชยจากออสเตรีย รวมเป็นเงินราว 900 ล้านยูโร ซึ่งโดยปกติจะใช้เงินจากกองทุนคุ้มครองเงินฝาก (ESA) แต่สำหรับกรณีนี้ เนื่องด้วยข้อกำหนดพิเศษบางประการทำให้มีธนาคารของออสเตรียที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในกองทุนนี้แล้วต้องร่วมชดใช้ด้วย ได้แก่ Raiffeisen Bank และ Sparkasse ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่และต้องแบกรับภาระในสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นกัน จากการเปิดเผยโดยผู้บริหาร ESA พบว่า ESA จะรับผิดชอบเงินชดเชยในสัดส่วนร้อยละ 40 (365 ล้านยูโร) ส่วนธนาคาร Raiffeisen Bank และ Sparkasse จะต้องร่วมรับผิดชอบในสัดสัดส่วนร้อยละ 36 (273 ล้านยูโร) และ ร้อยละ 24 (219 ล้านยูโร) ตามลำดับ ทั้งนี้ ธนาคารทั้งสองแห่งนี้ได้ออกจากกองทุน ESA ไปก่อนหน้านี้และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองคุ้มครองเงินฝากของตนเอง

ส่วนในประเทศเช็คเกีย ฮังการี สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า และเซอร์เบีย มีการจัดตั้งบริษัทลูก SBERBANK ขึ้น จึงต้องไปดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ อาทิ กิจการ SBERBANK ในประเทศสโลวีเนีย โครเอเชีย และเซอร์เบีย ถูกขายให้กับธนาคารท้องถิ่น ขณะที่ SBERBANK ฮังการี เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และต้องจ่ายเงินชดเชยเงินฝากให้กับลูกค้าภายในระยะเวลา 10 วันเช่นเดียวกัน ปัจจุบัน SEBRBANK ประกาศถอนกิจการออกจากยุโรปทั้งหมด เหลือเพียงธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น ซึ่งไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

ออสเตรียได้รับผลกระทบหลายทางจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย จากเดิมที่ได้รับผลกระทบในภาคการส่งออกมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสร้างความเสียหายเฉลี่ยปีละ 400 ล้านยูโร การเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรโดยอียูครั้งล่าสุดที่พุ่งเป้าไปยังภาคการเงินการธนาคารส่งผลทันทีถึงการล้มละลายของธนาคาร SBERBANK Europe AG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ทั้งยังพาให้ธนาคารขนาดใหญ่ของออสเตรียต้องร่วมแบกภาระความรับผิดชอบไปด้วย นอกจากนี้ สถาบันการเงินของออสเตรียยังเป็นแหล่งทุนอันดับที่ 3 ในรัสเซียที่มาจากสหภาพยุโรป ด้วยมูลค่าสินเชื่อกว่า 17,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองจากอิตาลี (25,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และฝรั่งเศส (25,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เฉพาะธนาคาร Raiffeisen Bank International (RBI) ของออสเตรียเพียงรายเดียวมีการให้สินเชื่อในรัสเซียรวมมูลค่ากว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 2 จึงต้องแบกรับความเสี่ยงอย่างสูงจากความไม่มั่นคงของสถานการณ์ ณ ขณะนี้ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจออสเตรียค่อนข้างมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและคาดว่าจะสามารถข้ามผ่านสถานการณ์ไปได้ อีกด้านหนึ่ง ค่าเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักและเงินบาทของไทย ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าจากไทยมีต้นทุนที่สูงขึ้น หากยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (มีนาคม 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *