กลุ่ม Gen Y (อายุ 22-40 ปี) และ Gen Z (อายุต่ำกว่า 22 ปี) กำลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้มีกำลังซื้อกลุ่มใหญ่ของประเทศแคนาดา เนื่องจากกลุ่ม Gen X (อายุระหว่าง 41 – 56 ปี) กำลังเข้าสู่วัยเกษียณที่กำลังซื้อเริ่มหดตัวลง
แม้ว่าสองกลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และมีความคุ้นเคยต่อการซื้อของออนไลน์ แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยด้านเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า ทัศนคติที่มีต่อแบรนด์และสินค้า หรือพฤติกรรมการใช้เงิน ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจการส่งออกสินค้าไปยังประเทศแคนาดาควรให้ความสนใจ และนับมาปรับใช้กับกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและการสื่อสารของแบรนด์ตนเอง

1. Customer Experience กลุ่ม Gen Y ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ “ร่วม” ของสินค้า/ บริการ และยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ในขณะที่ Gen Z ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากกว่า นิยมสินค้าราคาประหยัด และหาดีลพิเศษทางช่องทางออนไลน์

2. Brand Royalty กลุ่ม Gen Z ให้ความสำคัญต่อความเชื่อถือต่อแบรนด์สินค้าต่ำกว่ากลุ่ม Gen Y เนื่องจาก Gen Z สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทั้งในแง่บวกและลบบนโลกออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว นำข้อมูลมาศึกษาและสรุปเป็นความเชื่อของตนเอง จึงมองว่าแบรนด์เป็นเพียงส่วนประกอบในการเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น

3. ความเชื่อ Gen Y มีนิสัยโลกสวย (Idealist) ในขณะที่ Gen Z มีนิสัยเชื่อในข้อมูล (Pragmatic) กลุ่ม Gen Y จะมองโลกในแง่ดีกว่า Gen Z โดยค่อนไปทางโลกอุดมคติเช่น ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความไม่เท่าเทียมในสังคม เนื่องจากเติบโตในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู ในขณะที่ Gen Z จะมองโลกตามความเป็นจริง เนื่องจากเติบโตขึ้นมาท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ผ่านความไม่มั่นคงทางการเงินของครอบครัว

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต ประเทศแคนาดา วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2