ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผู้คนจึงได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และหันมาใส่ใจ กับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นำแนวคิดมาพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพอัจฉริยะ เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ ตู้เย็นประหยัดพลังงาน และทีวีถนอมสายตา สินค้าเหล่านี้ได้กระตุ้นความต้องการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเช่นกัน ส่งผลให้การบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่รักษาสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง


ในขณะเดียวกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็กำลังมาแรงเช่นกัน ส่งผล ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นที่ต้องการมากขึ้น อาทิ เครื่องทำความร้อน เก้าอี้นวด รวมถึงเครื่องทำความสะอาดอัจฉริยะ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ สามารถรักษาสุขภาพและปรับ ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคสูงอายุ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น


คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและความต้องการของผู้บริโภค ในจีน รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพอัจฉริยะที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภค แต่ละวัยในจีน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถเจาะตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในจีนและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตคู่แข่งในตลาดจีนได้ต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว