ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ผู้คนออกจากบ้านเพื่อจับจ่าย ใช้สอยมากขึ้นทำให้ความต้องการบริโภคของผู้บริโภคเริ่มคืนกลับสู่สภาวะปกติ สินค้าหลายอย่าง มียอดจำหน่ายสูงขึ้น สินค้าประเภทเครื่องสำอางก็เช่นกัน ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าสินค้า หมวดเครื่องสำอางสูงขึ้นตามไปด้วย จากการรายงานของ Cosmetic Importers Association of Japan ได้รายงานมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภท Cosmetic ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 หากดูสินค้าแต่ละหมวดพบว่า กลุ่มสินค้าประเภทน้ำหอม โคโลญ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.7 และนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ กลุ่มสินค้า Color make up ก็มีมูลค่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยประเทศนำเข้ากลุ่มสินค้า Color make up อันดับ 1 ได้แก่ เกาหลีใต้ อันดับ 2 ได้แก่ จีน ในกลุ่มสินค้านี้ มีสินค้าที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ ลิปสติก สำหรับกลุ่มสินค้า Base Make up ประเทศนำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ เกาหลีใต้


โดยบริษัท isytle, Inc. เจ้าของเว็บไซต์รีวิวเครื่องสำอาง @cosme ได้ทำการวิเคราะห์รีวิวและพบว่า คีย์เวิร์ด “เติมหน้า” เพิ่มขึ้น และร้านจำหน่ายปลีกของบริษัทฯ มียอดจำหน่ายเครื่องสำอางขนาดพกพาเพิ่มขึ้น เช่น แป้งขนาด mini แบรนด์ “NARS” ซึ่งสะดวกต่อการพกเพื่อเติมหน้ามียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้คนกังวลเรื่องการแต่งหน้า เมื่อถอดหน้ากากออกเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการบริโภคเครื่องสำอางแบบพกพามากขึ้น


ในกลุ่มสินค้า Cosmetic ที่กล่าวมานั้น แม้ประเทศไทยจะไม่ติดอันดับประเทศผู้นำเข้าอันดับต้น ๆ แต่เครื่องสำอางไทยก็เริ่มเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่นจากความนิยมของซีรีส์ชายรักชายของไทย มีการพูดถึงในบทความข่าวเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ซึ่งผู้บริโภคยอมรับในคุณภาพสินค้าไทย มีโอกาสที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางของไทยอาจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต


หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว