จากกระแสเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะทางเสียงในเคนยา ทำให้มีการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิด e-mobility ซึ่งจัดเป็นแผนงานที่สำคัญระดับโลกในการผลักดันเพื่อลดมลพิษด้วยการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลและเบนซิน และมีการเริ่มติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงไนโรบี หลังจากที่มีการเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าคันแรกของประเทศไปไม่นานมานี้
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com
ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเคนย่า รายงานโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (1-15 มิ.ย. 2565)
———————————————-