เคนยาได้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหลังจากการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสริโควตาปลอดภาษีกับประเทศสมาชิก EAC อื่น ๆ หยุดชะงัก เคนยาจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ำกว่าปานกลาง ได้ตกลงมาตรการด้านการค้าชั่วคราวกับสหภาพยุโรปในอันที่จะ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ากับสหภาพยุโรป หลังจากที่แทนซาเนีย ยูกันดา และบุรุนดี ปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) โดยอ้างถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10451
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (พ.ค. 2565)
———————————————-