ปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อได้สร้างความเดือดร้อนต่อราคาอาหารทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบที่สำคัญหลายรายการที่เพิ่มขึ้น “ข้าวสาลี” เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นมากในรอบหลาย ๆ ปี เนื่องจากการแย่งชิงข้าวสาลีจากหลายประเทศสำหรับนำมาผลิตอาหารในชีวิตประจำวัน เช่น ซีเรียล ขนมปัง บะหมี่ แป้งสำหรับการทำอาหารคาวหวาน เป็นต้น เพราะบทบาทของรัสเซียและยูเครนที่เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก ซึ่งครองสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีรวมกันราวร้อยละ 28.5 ของปริมาณการส่งออกข้าวสาลีโลก จึงมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10430
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (มิ.ย. 2565)
———————————————-