ปัจจุบัน แนวโน้มการผลิตยานยนต์ของฮังการี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกที่ก้าวไปสู่การขนส่ง ที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคยานยนต์ของฮังการี ในวันที่ 15-19 พ.ค. 66 ฮังการีกำลังจะจัด งาน Automotive Hungary ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จัดขึ้น ในกรุงบูดาเปสต์ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้ผู้ประกอบการไทย


โดยปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 และเป็นครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคน รวมถึงมีผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศกว่า 400 บริษัทจากทั่วโลกเข้าร่วม และมีพื้นที่แสดงนวัตกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกด้วย


การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของไทยโดยเฉพาะธุรกิจขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถยนต์ไฟฟ้า และเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูง ที่ต้องการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ศึกษาตลาดเพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกได้


โดยการจัดงานในครั้งต่อไป คาดว่าอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 และจะเปิดรับสมัครผู้สนใจออกบูธจนถึงช่วงเดือนมีนาคม 2567


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย ข้อซักถาม หรือต้องการเข้าชมงาน และออกบูธ สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดงาน Hungexpo และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์