อุตสาหกรรมเพชรในอิสราเอลเริ่มตื่นตัว

กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอิสราเอลรายงานว่า อุตสาหกรรมเพชรของอิสราเอลเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2564 หลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก มีปริมาณกิจกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554  โดยมีสถิติติดลบในปี 2563 ที่เริ่มมีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส สาเหตุหลักสองประการที่ทำให้อุตสาหกรรมเพชรของอิสราเอลลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือ ประการแรก การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปเพชรและการเจียรไปยังอินเดีย เนื่องจากอิสราเอลไม่สามารถแข่งขันกับค่าจ้างที่ถูกกว่าของอินเดีย และประการที่สอง – การแข่งขันจากที่อื่น โดยเฉพาะจาก Dubai Diamond Exchange ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรทั่วโลก ซึ่งดำเนินการภายในเขตการค้าเสรีและมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้ในอิสราเอลเริ่มดีขึ้นมากอย่างน่าตื่นเต้นในปีที่ผ่านมานับเป็นปีแรกในรอบทศวรรษ

ในการสรุปข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเพชรประจำปีที่เผยแพร่โดย Diamond Supervisor ที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ปรากฏว่า ในปี 2564 มีตัวเลขมูลค่ามากกว่าปี 2563 และปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการนำเข้าส่งออกเพชรเจียระไนและขัดเงา (polished diamond) และเพชรดิบที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนใดๆหรือ raw diamond โดยในภาพรวม ปี 2564 การนำเข้าเพชรเจียระไนสุทธิในปีนี้มีมูลค่า 2.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 91% เมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่การส่งออกเพชรเจียระไนสุทธิซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.65 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นโดย ประมาณ 54% เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนการนำเข้าสุทธิของเพชรดิบมายังอิสราเอลมีมูลค่า 2.07 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 94% เมื่อเทียบกับปี 2563 การส่งออกเพชรดิบสุทธิในปี 2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 109% เมื่อเทียบกับปี 2563

กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เห็นว่า หลังจากประสบปัญหาหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2564 อุตสาหกรรมเพชรฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกินคาดหมายตามกระแสการเติบโตของภาคธุรกิจเพชรและเครื่องประดับทั่วโลก โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความต้องการเพชรที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกาตลาดเป้าหมายหลัก และการค้าโดยตรงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2563

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สินค้าเพชรพลอยอัญมณีและเครื่องประดับจัดว่าเป็นสินค้าสำคัญมีมูลค่าการค้าในอันดับต้นๆ อยู่ในรายการสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างไทยกับอิสราเอล อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2564 ลดลง เมื่อเทียบกับปี  2563 ตามกระแสการหดตัวของอุตสาหกรรมเพชรทั่วโลกจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส และเมื่อตัวเลขชี้ว่าอุตสาหกรรมเพชรในอิสราเอลฟิ้นตัวอาจจะส่งผลต่อการนำเข้าเพชรจากไทยในในอนาคตเพิ่มขึ้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ (กุมภาพันธ์ 2565)
port to port 1/2022

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *