อิสราเอลจะถอดกัญชาออกจากบัญชียาอันตราย

กระทรวงสาธารณสุขของอิสราอลจะไม่รวม สารสกัดจากกัญชา (cannabidio :CBD) ไว้ในกฎหมายยาอันตรายอีกต่อไป จะถูกนำเข้ามาในประเทศอิสราเอลได้ แต่จะไม่ใช้ในรูปของอาหาร อาหารเสริม หรือเครื่องสำอางหลังจากการวิจัย ที่ใช้เวลาหลายเดือน พบว่า CBD เป็นสารออกฤทธิ์ที่สกัดต้มากเป็นอันดับสอง (the second-most prevalent active ingredient in marjuana) คิดเป็น 40% ของสารสกัดจากกัญชา และไม่ก่อให้เกิดผลต่อจิตประสาท สามารถทำเป็นแคปซูลเพื่อรับประทาน หรือทำเป็นครีมและน้ำมันเพื่อใช้ทาก็ได้

การพิจารณาถอด CBD อกจากรายการยาอันตรายยังไม่สำเร็จ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการนำสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มี CBD รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ทั่วโลกเกี่ยวกับการใช้และระเบียบข้อบังคับของ CBD เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของอิสราเอล จากนั้นจึงเริ่มกำหนดเงื่อนขที่จำเป็นสำหรับ CBD ที่ถูกกฎหมาย เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ คุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ และระดับความข้มข้นภายในผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับการใช้งานสาธารณะทั่วไป การดำเนินการที่อนุญาตให้กำหนดขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่จำเป็นในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายการผลิตและการใช้ (BD ภายในอิสราเอล คณะกรรมการแนะนำให้กระทรวงสาธารณสุขลบ CBD ออกจากรายการยาอันตรายโดยมีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 0.3%

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรุปว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของ CBD สำหรับใช้ในอาหารและเครื่องสำอาง ดังนั้นจึงไม่มีผลิตภัณฑ์ CBD ใดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี การตัดสินใจนี้จะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว น่าจะใช้เวลาอีก 2 ปี ข้างหน้า ในระหว่างนี้ ควรต้องมีการกำกับดูแลและบังคับใช้สำหรับเครื่องสำอางและอาหาร และความนิยมของผลิตภัณฑ์ CBD ในหมู่ประชาชน รวมถึงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลทางอินเทอร์เน็ต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความมั่นใจกับสาธารณชนว่าอิสราเอล จะอนุญาตให้ทำการตลาดและ การขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มี CBD เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่งประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟได้รับการสอบถามจากกลุ่มสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดนำเข้าของอิสราเอลในรายการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า อิสราเอลเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ริเริ่มการวิจัยเพื่อใช้กัญชาเป็นยา แต่จนถึงปัจจุบันกระทรวงสาธาณสุข ยังไม่ประกาศถอนกัญชาออกจากยาอันตราย และห้ามนำเข้าอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่ง สคต.เทลอาวีฟ จะได้ติดตามความคืบหน้าต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ (เมษายน 2565)
jpost.com

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *