นาย Masih Keshavarz เลขาธิการสมาคมผู้นำเข้าข้าวอิหร่าน (Iranian Rice Importers Association) ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวท้องถิ่นอิหร่าน Mehr News Agency ว่ารัฐบาลอิหร่านมีนโยบายตรึงราคาข้าวในตลาด เนื่องจากพบว่าตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ราคาข้าวในตลาดผู้บริโภคชาวอิหร่านขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรายซึ่งเป็นผลมาจากการขยับตัวสูงขึ้นของราคาข้าวในตลาดโลกและอัตราเงินของอิหร่านที่ขยายตัวสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค รัฐบาลอิหร่านจึงได้ประกาศใช้นโยบายบริหารจัดการการนำเข้าข้าวใหม่
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10478
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน (มิ.ย. 2565)
———————————————-