ท่ามกลางสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่กำลังดำเนินไปอย่างไม่มีท่าทีว่าจะจบสิ้นในเร็ววัน อิหร่านได้ออกมาประกาศยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการปลูกพืชเกษตรในรัสเชียและอีกหลายประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาแหล่งผลิตทดแทนสินค้าเกาตรที่อิหร่านขาดแคลนและมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางด้านอาหารควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศในสถานการณ์ที่อิหร่านกำลังโดนค่ำบาตรอย่างเข้มข้น ตลอดจนเป็นการแสวงหาวัตถุดิบราคาถูกและยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศของอิหร่าน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10410
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน (พ.ค. 2565)
———————————————-