ที่ตั้งของประเทศอิหร่านมีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทั้งทางบกและทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศเอเชียกลาง กลุ่มประเทศเอเชียไมเนอร์ และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ รวมถึงกลุ่มประเทศอาหรับและรอบอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งส่วนใหญ่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้ประเทศอิหร่านมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลได้เป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0…/
ที่มาข้อมูล: รายงานจากสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน (26 มิ.ย. 2565)
———————————————-