รัฐบาลอียิปต์ตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายในปี 2030 โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงขั้นตอนในด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งศุลกากรอียิปต์ได้นำระบบหน้าต่างเดียว (Nafeza) มาใช้ในการรับ-ส่งเอกสารทางการค้าในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ blockchain เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากรในการออกสินค้าเมื่อมาถึงท่าเรือปลายทาง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10255
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร (พ.ค. 2565)
———————————————-