อิตาลีเล็งลดใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานและลดการพึ่งก๊าซจากรัสเซีย 🇮🇹❄️
จากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อกรณีการรุกรานยูเครนของสหภาพยุโรป อิตาลีมีเป้าหมายที่จะเลิกพึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากรัสเซีย โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าอิตาลีต้องหยุดการซื้อก๊าซจากรัสเซียตามหลักจริยธรรม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของการนำเข้าก๊าซทั้งหมดของอิตาลี 95%
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10206
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (เม.ย. 2565)
———————————————-