อุตสาหกรรมเรือสำราญรัฐฟลอริดาเริ่มกลับมาคึกคัก ⛴🛳🚢🇺🇸
นับเป็นระยะเวลามากกว่าสองปีที่อุตสาหกรรมเดินเรือสำราญในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรง ทั้งจากปัจจัยด้านการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ไม่สามารถเดินเรือสำราญได้ตามปกติ ประกอบกับปัจจัยด้านความกังวลของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศที่กังวลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของตนเองด้วย ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ ที่เริ่มดีขึ้นในปัจจุบันประกอบกับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดต่าง ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวผ่านเรือสำราญมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10311
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (พ.ค. 2565)
———————————————-