อัตราดัชนีราคาผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ในปี 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินค้าอาหาร  

สำนักงานวิจัยสถิติและเศรษฐกิจแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) ได้คำนวณอัตราเงินเฟ้อในฝรั่งเศสในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบสิบปี แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในระดับสหภาพยุโรปแล้วยังต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.4

ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในช่วงหลัง ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากความลำบากในการหาซื้อพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ราคาค่าขนส่งที่สูงขึ้น และปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ด้วยเหตุดังกล่าวราคาพลังงานในฝรั่งเศสสูงขึ้นถึงร้อยละ 18.6 ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ราคาอาหารในฝรั่งเศสก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาอาหารในภาพรวมในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในช่วงปี 2564 โดยกลุ่มสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นมากคืออาหารสด ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 นอกจากนี้สินค้าอาหารแปรรูปก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

ความเห็น สคต.
ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่มีสาเหตุมาจากพลังงานและสินค้าอาหารที่ปรับราคาสูงขึ้น อาจทำให้ผู้บริโภคฝรั่งเศสในบางกลุ่มลดการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกสินค้าในบางกลุ่ม และมีความเป็นไปได้สูงว่า
ผู้นำเข้าจะเน้นซื้อสินค้าโดยให้ความใส่ใจกับประเด็นทางด้านราคาสูงกว่าปกติในช่วงปีที่จะมาถึง เพื่อสามารถนำเสนอสินค้าในราคาที่ถูกลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภค

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (มกราคม 2565)
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-sest-stabilisee-a-28-en-decembre-en-france-1376423

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2