ห้าง T&T Supermarket เป็นห้างค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชีย (Asian Supermarket) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ปัจจุบันมีจำนวน 29 สาขาทั่วประเทศ เน้นเจาะกลุ่มชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียที่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยในรัฐออนแทริโอ (เมืองโทรอนโต) รัฐบริติชโคลัมเบีย (เมืองแวนคูเวอร์) และอัลเบอร์ต้า (เมืองแคลการี) ตามลำดับ โดยล่าสุดได้มีแผนที่จะเปิดสาขาแรกในรัฐควิเบกซึ่งป็นรัฐใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในอดีตตลาดกลุ่มชาวเอเชียในรัฐควิเบกไม่ได้มีจำนวนมาก แต่ด้วยนโยบาย Immigration ที่แคนาดาเปิดรับชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานมาแคนาดาทำให้จำนวนประชากรชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียได้เริ่มขยายไปรัฐควิเบกมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่อาศัยในอยู่ในรัฐในควิเบก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่คนผิวขาว ได้เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยเฉพาะวัฒนธรรมในด้านอาหารที่ชอบหันมาทดลอง และนิยมอาหารนานาชาติมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสสำหรับห้างค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชียมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าหลากหลายของผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย

ในอดีตตลาดควิเบกที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7 ล้านคน (จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 38 ล้านคน) เป็นตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะกับวัฒนธรรมอาหารชาวตะวันตกมากกว่า และมีชาวเอเชียอาศัยอยู่จำนวนน้อย เนื่องจากชาวเอเชียที่ย้ายมาแคนาดาในยุคแรกๆ อาจคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศส (รัฐควิเบกใช้ภาษาฝรั่งเศสภาษาหลักและภาษาราชการ) แต่ด้วยสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เปิดรับความแตกต่างของวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสกับสินค้าอาหารเอเชียมากขึ้น ผู้บริหารห้าง T&T ได้กล่าวว่าสาขาที่เมืองออตตาวา (เมืองหลวงแคนาดา) มีพรมแดนติดกับรัฐควิเบกพบว่า บริเวณที่จอดรถของห้างในสาขานั้น จะเห็นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เดินทางมาจากรัฐควิเบกจำนวนมาก มาจับจ่ายในสาขานั้น ที่ต้องเดินทางข้ามรัฐเพื่อมาซื้อสินค้าอาหาร วัตุถุดิบอาหารเอเชียจากสาขาที่กรุงออตตาวา ที่อาจหาซื้อได้ยากรัฐควิเบก

การประกาศของห้าง T&T Supermarket ในครั้งนี้ ที่มีแผนจะเปิดสาขาแรกในรัฐควิเบกภายใน 12-24 เดือนข้างหน้านั้น ได้เป็นการส่งสัญญาณแจ้งล่วงหน้าของห้างไปยังซับพลายเออร์ ให้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ ระบบการขนส่งสินค้า ที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อสร้างระบบรองรับกับสาขาใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยมองว่าสาขาใหม่ในรัฐควิเบกจะเป็นประตู (Gateway) หลักที่จะสามารถใช้เป็น Springboard ขยายไปสู่รัฐอื่นๆ ในฝั่งภาคตะวันออกของแคนาดาได้มากขึ้นในอนาคต

หนึ่งในความท้าทายของผู้บริหารห้าง T&T Supermarket ในรัฐควิเบก ได้แก่ เรื่องการฝึกหัดแรงงานในท้องถิ่นให้สามารถปรับเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชีย ซึ่งผู้บริหารให้ตัวอย่างว่า หากห้างจะเปิดสาขาใหม่อีก 1-2 สาขาในรัฐออนแทริโอที่มีอยู่แล้ว 9 สาขา ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแรงงาน เพราะสามารถฝึกสอนและโยกย้ายแรงงานระหว่างสาขากันได้ในรัฐเดียวกันได้ง่าย แต่การเปิดสาขาใหม่ ในรัฐใหม่ อย่างรัฐควิเบกจะต้องสร้างระบบโครงสร้างทีมแรงงานใหม่ ทีมงานผู้บริหารชุดใหม่เกือบทั้งหมด และจะต้องสามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้ได้อีกด้วย

ยุทธศาสตร์ของการขยายของห้างภายในอีก 5 ปีข้างหน้านั้น ผู้บริหารได้มองว่า การเลือกทำเลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดตั้งสาขาใหม่ โดยมองว่าการเปิดสาขาใหม่นั้นจะเน้นการเปิดภายในห้าง (Mall) หรือในบริเวณห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มากกว่าการเปิดสาขาเดี่ยวที่ตั้งแยกออกมา (Standalone Store) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะมาจับจ่ายภายในห้างที่สามารถไปเลือกซื้อสินค้าได้หลาย ๆ อย่างในที่เดียว โดยมองหาสินค้าอาหารเอเชียยังมีช่องว่างและโอกาที่จะสามารถขยายตัวได้อีกมากในอนาคต

ความเห็น

การขยายตัวของจำนวนประชากรชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียได้สะท้อนถึงผลความสำเร็จของนโยบาย Immigration ที่เปิดรับให้ชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานมายังแคนาดา เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้มีความยั่งยืน จากขนาดตลาด จำนวนผู้บริโภคที่ขยายเพิ่มขึ้น โดยหนึ่งในกลุ่ม Immigrant ที่สำคัญได้แก่ชาวเอเชีย ในอดีตชาวเอเชียส่วนใหญ่ในแคนาดา จะเลือกมาตั้งหลักปักฐานในเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อาทิ โทรอนโตและแวนคูเวอร์ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจของแคนาดาที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ค่าครองชีพที่สูงในเมืองใหญ่ๆ ทำให้ชาว Immigrant รุ่นใหม่ได้หันไปตั้งหลักปักฐานในเมืองรองๆ มากขึ้น อาทิ รัฐควิเบก (ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก) รวมถึงรัฐในฝั่งตะวันออก (Atlantic Province) ที่เป็นตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ให้กับสินค้าอาหาร ร้านอาหารเอเชียมากขึ้น ทั้งนี้ อาหารไทยและวัตถุดิบอาหารจากไทย อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหารทะเลแช่แข็ง ได้เป็นหนึ่งในสินค้าหลักในห้าง Asian Supermarket ที่ชาวแคนาดาส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์และมีความเชื่อมั่นกับสินค้าของไทย ในเรื่องการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และความปลอดภัยของสินค้า นอกจากนี้ชาวแคนาดาคนรุ่นใหม่ อาทิ คนผิวขาว ได้เปิดรับวัฒนธรรมด้านอาหารมากขึ้น ที่หันมาทดลอง นิยมบริโภคอาหารจากเอเชียมากขึ้น และอาหารไทยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมในแคนาดา ซึ่งข่าวการขยายสาขาของห้าง T&T Supermarket ในรัฐควิเบกซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่อันดับ 2 ของแคนาดา ได้แสดงถึงสัญญาณที่ชัดเจนของ “โมเมนตั้ม” โอกาสการขยายตัวการส่งออกกลุ่มสินค้าอาหารไทยมายังแคนาดาในอนาคต

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต (ธันวาคม 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2