ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแข่งลดราคาหวังรักษาส่วนแบ่งตลาด 🛒🛒🛒🇬🇧
จากการศึกษาข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดย Kantar พบว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในเดือนเมษายน 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 สืบเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน สงครามยูเครน และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10237
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (พ.ค. 2565)
———————————————-