ตามที่นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาได้ออกระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use Plastics) มาตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 และบังคับให้ร้านค้าต่าง ๆ เก็บเงินค่าถุงกระดาษใบละ 15 เซนต์ (5 บาท)จากลูกค้าที่ต้องการถุงหิ้ว และเพิ่มเป็นใบละ 25 เซนต์ (7 บาท) ในปี 2566 ซึ่งการออกระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจัดการปัญหาขยะในทะเล และลดผลกระทบขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมของโลก
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10361
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (พ.ค. 2565)
———————————————-