Cyber Monday เป็นมหกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 และนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 10 มีบริษัทกว่า 1,000 แห่ง และผู้ใช้บริการกว่า 3 ล้านคนเข้าร่วม โดยหมวดหมู่สินค้า 10 อันดับแรก ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ (1) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องปรับอากาศ (2) การท่องเที่ยว (3) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสวน (4) เครื่องมือฮาร์ดแวร์ และการก่อสร้าง (5) โทรศัพท์มือถือ (6) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (7) คอมพิวเตอร์ (8) ชุดกีฬา (9) ที่นอน และ (10) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว เป็นต้น
ทั้งนี้ สินค้า 10 อันดับแรกที่มีปริมาณจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ (1) อาหารแห้ง (2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (3) วัสดุก่อสร้าง (4) อาหารสด (5) รองเท้ากีฬา (6) น้ำหอมและ (7) อุปกรณ์ทำความสะอาด (8) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (9) เครื่องมือฮาร์ดแวร์และ (10) เสื้อผ้า เป็นต้น
และจากข้อมูลของบริษัท TNS Kantar พบว่า หมวดหมู่สินค้า 5 อันดับแรก ที่เติบโตสูงสุดทั้งมูลค่าการซื้อขายและปริมาณการขาย ได้แก่ (1) เครื่องประดับและนาฬิกา (2) คอมพิวเตอร์ (3) อุปกรณ์เสริมสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนด์ (4) เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และ (5) ชุดกีฬา เป็นต้น

โทรทัศน์นับเป็นสินค้าที่มียอดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบโทรทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาร์เจนตินา ในปี 2564 (มกราคม-กันยายน) อาร์เจนดินานำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบโทรทัศน์จากทั่วโลกประมาณ 173 ล้านเหรียญสหรัฐฯประเทศที่อาร์เจนตินานำเข้าชิ้นส่วนโทรทัศน์มากที่สุดคือ จีน ร้อยละ 70 และเวียดนาม ร้อยละ 19 ประเทศไทยอยู่ในอันตับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 3 ของการนำเข้าทั้งหมด ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรจะพิจารณาโอกาสในการเข้าตลาดที่กำลังเติบโตอย่างอาร์เจนตินา จากการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และยังสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายชิ้นส่วนโทรทัศน์/ส่วนประกอบได้เช่นเดียวกัน ภาษีนำเข้าโทรทัศน์และขิ้นส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 0 ถึง 20

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส (พฤศจิกายน 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2