อินโดนีเซีย นับเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ของโลก แต่การส่งออกเมล็ดโกโก้ลดลงเนื่องจากความต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้น และเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างเพียงพอ ผู้แปรรูปโกโก้จึงต้องจัดหาเมล็ดโกโก้จากต่างประเทศ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ขั้นกลาง เช่น เนยโกโก้และผงโกโก้ ซึ่งตลาดช็อกโกแลตในอินโดนีเซียมีผู้ผลิตท้องถิ่นรายใหญ่สองรายคือ Petra Food และ Mayora Indonesia โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันเกือบ 80% และผู้ผลิตช็อกโกแลตข้ามชาติที่มีตลาดในอินโดนีเซีย ได้แก่ Mondelēz International, Mars, Ferrero, Nestlé, Lindt และ Hershey ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและราคา ที่เอื้อมถึงเป็นข้อได้เปรียบของแบรนด์ท้องถิ่น


ช่องทางการจําหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนําเข้า กลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ Transmart Carrefour, Giant, Hypermart และ Lotte Mart ขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ Ranch Market, Food Hall, Hero และ Super Indo นอกจากนี้ยังมีการจำหน่าย ผ่านร้านสะดวกซื้อ เช่น Indomaret และ Alfamart อีกทั้งจำนวนโรงแรม และร้านอาหาร ที่เพิ่มขึ้น ยังช่วยเพิ่มความต้องการช็อกโกแลตจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อีกด้วย


จากการที่ผลผลิตโกโก้ไม่เพียงต่อความต้องการบริโภคในประเทศ จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายการส่งออกโกโก้และผลิตภัณฑ์ไปยังอินโดนีเซีย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจากาตาร์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจากาตาร์