สินค้ากลุ่มจักรยาน และชิ้นส่วนประกอบในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังไปได้สวย

ตลาดสินค้ากลุ่มจักรยาน และชิ้นส่วนประกอบในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังไปได้สวย ยอดการนำเข้าจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กให้ข่าวล่าสุดว่า ปัจจุบันประชากรเดนมาร์กกว่าร้อยละ 90 มีจักรยานในครอบครอง โดยผลสำรวจล่าสุดพบว่า ประชาชนขี่จักรยานเฉลี่ย 1.6 กิโลเมตรต่อวัน และการเดินทางที่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรกว่าร้อยละ 25 เป็นการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะหลัก เมื่อพิจารณาในด้านประชากรศาสตร์ พบว่า การขี่จักรยานเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยผู้ขี่จักรยานเป็นเพศชายร้อยละ 47 และเพศหญิงร้อยละ 53 และเด็กอายุ 11-15 ปีกว่าครึ่ง ขี่จักรยานไปโรงเรียน ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรุงโคเปนเฮเกน มีจำนวนรถจักรยานมากกว่าจำนวนรถยนต์บนท้องถนนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และมีจำนวนมากกว่ารถยนต์ถึง 5 เท่า (675,000 คัน)  นอกจากนี้ การระบาดของโรคไวรัส COVID – 19 ยังทำให้ประชาชนหันมาขี่จักรยานมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงในการรวมตัวของผู้คนในการขนส่งสาธารณะ รวมถึงความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นก่อนการระบาด ซึ่งชาวเดนมาร์กมองว่า การขี่จักรยานไปสถานที่ต่าง ๆ เป็นการออกกำลังกายซึ่งสามารถนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย: กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีจำนวนประชากรรวมประมาณ 27.49 ล้านคน ในช่วงปี 2563 กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์นำเข้าจักรยานจากทั่วโลกรวม 11.70 พันล้านบาท โดยเดนมาร์กเป็นผู้นำเข้ามากที่สุดที่ 3.57 พันล้านบาท รองลงมาได้แก่ สวีเดน 3.43 พันล้านบาท ฟินแลนด์ 2.47 พันล้านบาท นอร์เวย์ 1.99 พันล้านบาท และไอซ์แลนด์ 0.23 พันล้านบาท ตามลำดับ โดยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกจักรยานและส่วนประกอบไปยังกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์รวม 414.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 294.99 เป็นสัญญาณที่ดีที่จะขยายการเติบโตต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ตลาดสำคัญของไทยคือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนตามลำดับ อย่างไรก็ดี ไทยยังไม่ได้ส่งออกไปยังฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ในปัจจุบัน แต่คาดว่ายังสามารถขยายโอกาสทางการค้าได้ในอนาคต

โอกาสและแนวทาง:

  1. จักรยานที่นิยมใช้ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีทั้งจักรยานสำหรับใช้ในตัวเมืองในชีวิตประจำวัน (city bike) จักรยานเสือภูเขาเพื่อการกีฬา (mountain bike) จักรยานไฟฟ้า (e-bike) จักรยาน cargo bike ที่มีล้อ 3 ล้อ และมีกะบะอยู่ด้านหน้าเอาไว้ให้เด็กๆ หรือสุนัขนั่ง หรือไว้ใส่ของ และส่วนประกอบจักรยาน เช่น หมวกกันน็อค ที่ติดโทรศัพท์มือถือกับจักรยาน ไฟจักรยาน กระเป๋าใส่สัมภาระที่ติดกับจักรยาน ตะกร้าจักรยาน ที่ล็อค ยางจักรยาน ที่สูบลม และอื่นๆ เช่น ถุงมือ รองเท้าปั่นจักรยาน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ตลาดฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ยังเป็นช่องว่างของไทยที่ไทยยังสามารถเข้าไปทำตลาดได้ต่อไปในอนาคต
  2. สินค้าจักรยานและส่วนประกอบเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (อันดับที่ 10 ในเดนมาร์ก อันดับที่ 21 ในนอร์เวย์ และอันดับที่ 49 ในสวีเดน) แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดมากนัก เนื่องจากใช้แบรนด์ของผู้นำเข้า จากการสอบถามผู้นำเข้าจักรยานในเดนมาร์ก ผู้นำเข้ายินดี และยังเปิดรับสินค้าจักรยาน และชิ้นส่วนจากประเทศไทยที่ดีมีคุณภาพ เนื่องจากผู้บริโภคเดนมาร์กต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็น ลมแรง และฝนตกหนัก และมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่บ่อยในชีวิตประจำวัน
  3. ผู้ประกอบการไทยควรเน้นจุดขายไปที่คุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวเดนมาร์ก และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ให้ความสำคัญ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทย มีลมกระโชกแรง ต้องใช้สินค้าทั้งในภาวะพายุหิมะ ฝนตก และหน้าร้อน คุณภาพของสินค้าจึงเป็นจุดสำคัญที่ผู้นำเข้าใส่ใจ นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนการผลิตที่โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่กดขี่แรงงาน กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์จากไทยสามารถเจาะตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน (เมษายน 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *