ตลาดสัตว์เลี้ยงของเกาหลีใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากรายงานของกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ในปี 2565 จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวอยู่ที่ 6.02 ล้านครัวเรือน โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8 ล้านล้านวอน สาเหตุของการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสัตว์เลี้ยงเกาหลีใต้มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว (Pet Humanization) ทำให้ผู้บริโภคเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ของสัตว์เลี้ยงขึ้น เช่น อุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยง กล้องวงจรปิดสำหรับสัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปแบบแช่แข็ง ทำให้การดูแลสัตว์เลี้ยงสะดวกและง่ายขึ้น


ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดสัตว์เลี้ยง จึงมีแผนที่จะขยายตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงเป็น 15 ล้านล้านวอนภายในปี 2570 โดยมีมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ดังนี้ กำหนดนโยบายใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตั้งเป้าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงจัดตั้งสถานที่อำนวยความสะดวกที่เรียกว่า One-Welfare Valley เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่กับสัตว์เลี้ยง และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงสนับสนุโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการรักษา โดยสัตวแพทย์กำหนดให้ให้คลินิกสัตว์แพทย์แสดงราคาอย่างโปร่งใส


ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในเกาหลีใต้ได้โดยพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเกาหลีใต้ เช่น อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสูง และราคาเหมาะสม รวมถึงของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น เสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในส่วนของบริการทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น การตรวจสุขภาพ การผ่าตัด การทำหมัน เป็นต้น


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล