ส่องเทรนด์สินค้า plant-based ในอิตาลี 🥩🇮🇹
การตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ และผลกระทบของการบริโภคอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตอาหารจากสัตว์ที่มีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดก๊าซที่ก่อมลพิษ ได้เปลี่ยนโฉมพฤติกรรมการบริโภคของชาวอิตาเลียน โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงสู่ทางเลือกที่ยั่งยืนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยลดการบริโภคโปรตีนจากสัตว์และหันมาเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์จากพืชทดแทน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10301
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (พ.ค. 2565)
———————————————-