สหรัฐฯเข้มมาตรฐานรถยนต์ภายในประเทศ 🚗🇺🇸

สหรัฐฯเตรียมประกาศมาตรการใหม่ด้านมาตรฐานอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดระดับการปลดปล่อยก๊าซของเสียของรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กที่จำหน่ายในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบผลิตรถยนต์ในตลาดปรับตัวทางธุรกิจตามมาตรการภายใน 4 ปี ความเข้มงวดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมทางอากาศ (Climate Change)
มาตรการนี้มีผลให้ผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับจำหน่ายในสหรัฐฯต้องพัฒนาระบบการขับเคลื่อนและระบบการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีการผลิตและชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้สหรัฐฯน่าจะมีความต้องการนำเข้าสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพของไทยในตลาดสหรัฐฯอีกด้วย นอกจากนี้ สหรัฐฯมีความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้นมาก หากผู้ประกอบการไทยสามารถควบคุมและรักษากำลังการผลิตสินค้าเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ ก็น่าจะช่วยให้สามารถรักษาสัดส่วนของตลาดส่งออกไทยในอนาคตได้อีกด้วย

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี่

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *