สรุปภาพรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจฮังการี 1 เดือนหลังรัสเซียบุกยูเครน

ค่าเงินโฟรินท์ผันผวน อ่อนค่าเป็นประวัติการณ์

ค่าเงินโฟรินท์อ่อนตัวลงอย่างมากนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หลังกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครน ทำให้สถานการณ์ในตลาดการเงินตึงเครียดยิ่งขึ้น สถิติการอ่อนค่าสูงสุดของสกุลโฟรินท์ อยู่ที่ 399.98 โฟรินท์/1 ยูโร ณ วันที่ 7 มีนาคม ธนาคารแห่งชาติฮังการีจึงเข้าแทรกแซงค่าเงิน ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ (One-week deposit rate) เพื่อกระตุ้นการฝากเงินและลงทุนในสกุลโฟรินท์มากขึ้น ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหนึ่งสัปดาห์ ล่าสุด ณ วันที่ 24 มีนาคม อยู่ที่ 6.15%

ภาพที่ 1 และ 2: การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลโฟรินท์ต่อยูโร
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2565ที่มาของข้อมูล: Portfolio.hu

แบงก์ชาติปรับขึ้นคาดการณ์เงินเฟ้อและลด GDP ปี 65-66 พร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ธนาคารกลางฮังการีแถลงว่า เหตุจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงปรับปรุงการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของ GDP ฮังการีดังนี้

รายการ / ปี2564256525662567
อัตราเงินเฟ้อ (นับจาก CPI)5.1%7.5-9.8%3.3-5%2.5-3.5%
GDP Growth7.1%2.5-4.5%4.0-5.0%3.0-4.0%

ด้าน GDP ปี 2564 ขยายตัว 7.1% ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2564 อยู่ที่ 5.1%

ภาวะเงินเฟ้อยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ธนาคารกลางคาดว่าตามสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ในเป้าหมาย 3% ได้อย่างเร็วที่สุดในปี 2567 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 7.9% และ 8.3% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอาหารพื้นฐานบางส่วนจนถึงเดือนพฤษภาคม ทว่าน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่รัฐไม่ได้ควบคุม (ควบคุมเฉพาะน้ำมันเบนซิน 95 และดีเซลเกรดธรรมดา) ต้องปล่อยให้สูงตามราคาจริงในตลาดโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งสินค้าทุกประเภทสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อน ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตภาคเกษตรกรรมได้น้อยลง นอกจากนี้ ผู้แทนธนาคารกลางยังกล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อรายเดือนปี 2565 อาจพุ่งสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ตามปริมาณการใช้จ่ายช่วง High Season ของการท่องเที่ยว

ภาพที่ 3: อัตราเงินเฟ้อรายเดือน ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักราคาสินค้าอาหารสดและเชื้อเพลิง ที่มีความผันผวนสูงออก รวมถึงแบบที่หักภาษีทางอ้อมออก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2565 ที่มาของข้อมูล: Hungarian Central Bank

ภาพที่ 4 และ 5: องค์ประกอบของการวัดดัชนีอัตราเงินเฟ้อ ช่วงปี 2560-2564
และคาดการณ์องค์ประกอบ ปี 2565-2568ที่มาของข้อมูล: Hungarian Central Bank

ภาพที่ 6: การเติบโตของ GDP ช่วงปี 2560-2564 และคาดการณ์ช่วง GDP ปี 2565-2568
ที่มาของข้อมูล: Hungarian Central Bank

ภาพที่ 7: องค์ประกอบของการวัดดัชนีการเติบโตของ GDP
ช่วงปี 2560-2564 และคาดการณ์ GDP ปี 2565-2568ที่มาของข้อมูล: Hungarian Central Bank

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ธนาคารกลางประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน/ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate หรือ Base Rate) ขึ้น 25 basis points (bps) สู่ระดับ 4.40% เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายฮังการีสูงที่สุดใน EU

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต/บทวิเคราะห์ของ สคต.

ปัจจัยที่ฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจฮังการีนั้น มีทั้งปัจจัยภายใน (อัตราเงินเฟ้อ การลงทุนของรัฐและจากบริษัทเอกชนลดลง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น) และปัจจัยภายนอก (ภาวะเงินเฟ้อโลก การโจมตียูเครนของกองทัพรัสเซีย การขาดตอนของระบบโลจิสติสก์และห่วงโซ่อุปทาน การขาดแคลนสินค้าพลังงาน และความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดอีกครั้ง) ทว่าปัจจัยที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจปีนี้ได้ คือ การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะระดับครัวเรือน จากการปรับขึ้นฐานเงินเดือน การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวช่วงกลางปี เนื่องจากรัฐบาลฮังการีประกาศว่าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้ได้ และยกเลิกมาตรการควบคุมโรคระบาด หวังกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงไตรมาสที่ 2-3/2565 ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว อีกทั้งยังคาดว่ายอดการส่งออกสินค้า/บริการจะขยายตัวช่วงปลายปีด้วย

เนื่องจากฮังการีมีชายแดนติดกับยูเครน และได้รับผลกระทบทางตรงทางเศรษฐกิจและการอพยพเข้าเมืองของผู้ลี้ภัยทันทีที่กองทัพเปิดฉากการโจมตีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นักลงทุนและประชาชนทั่วไปจึงเกิดความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของยูเครน ความกังวลนี้มีส่วนส่งผลต่อการไหลเทออกของเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติจากตลาดหุ้นฮังการีและประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรปกลางในช่วงแรกของการสู้รบ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และธนาคารพาณิชย์ที่ตกลงในช่วงต้น รวมถึงการอ่อนค่าลงของสกุลเงินโฟรินท์ ทว่าปัจจุบันสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นและตลาดหุ้นฮังการีเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

ผลกระทบของการอ่อนค่าของสกุลโฟรินท์นั้นคือ ผู้ถือเงินสกุลโฟรินท์จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ผู้ถือเงินสกุลหลัก เช่น ยูโร หรือเหรียญสหรัฐ จะได้เปรียบในการชำระหนี้สินหรือใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการในสกุลโฟรินท์ ในมุมของผู้ประกอบการส่งออกสินค้า/บริการ ค่าเงินโฟรินท์อ่อนค่าช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้า เนื่องจากในธุรกรรมระหว่างประเทศจะต้องใช้เงินสกุลหลักแลกเงินกลับมาเป็นโฟรินท์ได้มากขึ้น ผู้ประกอบการในธุรกิจ HoReCa ที่รับชำระค่าบริการในสกุลยูโรก็จะได้เปรียบเช่นกัน ทว่าในมุมของผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า/บริการ การอ่อนค่าของเงินโฟรินท์ ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศจะปรับสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ ไปจนถึงการปรับขึ้นราคาสินค้า/บริการ ทำให้ค่าครองชีพในฮังการีเพิ่มสูงขึ้นได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้สถาบันการเงินต่างประเทศในสกุลหลักก็จะต้องใช้เงินโฟรินท์มากขึ้นในการชำระหนี้

ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงด้านภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงินโฟรินท์อ่อนตัว และน้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อาจส่งผลต่อการชะลอการตัดสินใจเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ นำเข้าสินค้า/บริการจากต่างประเทศของผู้น้าเข้าในฮังการีในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 นี้ รวมถึงการนำเข้าจากสินค้าจากไทยด้วย

ทั้งนี้ ฮังการีมีกำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ประเด็นสำคัญข้อหนึ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงต้องติดตามต่อไปว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะส่งผลต่อการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนหรือไม่

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ (มีนาคม 2565)
Hungarian Central Bank, Hungary Today, ING Bank, Nasdaq, Portfolio,
Reuters (1, 2)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *