British Retail Consortium (BRC) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า อัตราเงินเฟ้อสำหรับสินค้าอาหารเมื่อเดือนเมษายน 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่าย ได้แก่ การท่องเที่ยว ยกเลิกการสมัครใช้บริการ Netflix หรือรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะมีการทำอาหารรับประทานเองที่บ้านเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังหาทางในการลดการอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็น โดย บริษัท Nielsen ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ผู้บริโภคมีการบริโภคโปรตีนลดลงร้อยละ 7.8
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10371
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (พ.ค. 2565)
———————————————-