จากตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศรัสเซียในเดือนเมษายน 2564 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 66.89% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยางพารา และเม็ดพลาสติก โดยสินค้าใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นตั้งแต่ปี 2563 คือ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในรัสเซียเริ่มกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ สภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง จึงนับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้าไทยที่ในหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรและอาหารซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และสินค้ากลุ่มแฟชั่นในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่เคยหดตัวอย่างรุนแรงก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้อีกครั้ง

ที่มาข้อมูล: สรุปสถานการณ์ส่งออกไทยไปรัสเซีย 4 เดือนแรก ปี 2564 โดยสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2