ในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา คำว่า “Upcycling” เป็นคำที่แวดวงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกันเสมอ ๆ โดยหมายถึงกระบวนการแปลงสภาพของวัสดุ หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตคนส่วนใหญ่จะคุ้นกับคำว่า “รีไซเคิล”(Recycle) การนำวัสดุที่ใช้แล้วเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นการส่งคืนวัสดุกลับสู่กระบวนการผลิตผ่านวงจรของการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของสังคม แทนที่จะทิ้งวัสดุเหล่านั้นไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10306
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต (พ.ค. 2565)
———————————————-