นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปี 2563 อัตราการเข้าศูนย์การค้าทั่วประเทศรัสเซียลดลงร้อยละ 30 เป็นการลดที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอุตสาหกรรมแฟชั่นในรัสเซียเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่ในตอนนี้อุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าใครเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่อัดอั้นสะสมมานาน
อย่างไรก็ดีแม้จะมีการฟื้นตัวแต่การจะกลับไปสู่ระดับก่อนวิกฤตคงต้องใช้เวลนาน โดยอุตสาหกรรมแฟชั่นในรัสเซียปี 2563 มีมูลค่า 1.71 ล้านล้านรูเบิล ลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 การฟื้นตัวที่เร็วที่สุดอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566
สำหรับผู้ประกอบการไทย ตลาดรัสเซียจัดเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ จัดเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะแพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้าและไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ แต่คาดการณ์ว่าเมื่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เบาบางลง และมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย สินค้าในอุตสาหกรรมนี้จะฟื้นตัวได้อีกครั้ง


ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก


_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2