เม็กซิโกมีความโดดเด่นในด้านการมีสนธิสัญญาการค้าและข้อตกลงกับกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นนัยว่านอกจากจะขายสินค้าแล้ว ยังเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่อีกด้วย

เม็กซิโกนำเข้ามากที่สุดจากสหรัฐฯ โดยนำเข้ารวม 160,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 รองลงมาคือจีน 71,804 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้ 14,207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 13,108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเยอรมนี 12,678 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการปี 63 การซื้อของเม็กซิโกจากทั่วโลกมีมูลค่ารวม 349,636 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดย 10 ผลิตภัณฑ์ที่เม็กซิโกนำเข้ามากที่สุด ได้แก่

1. ชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto parts) การซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ในปี 63 ที่เม็กซิโกผลิตขึ้นสู่ตลาดโลกมีมูลค่า 21.961 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต้ โดยเม็กซิโก กับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตยานยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2. วงจรไฟฟ้า (Electronic circuits) หรือรู้จักกันดีในชื่อชิปเซมิคอนดักเตอร์ – ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย จีน ไทย ไต้หวัน เกาหลีใต้ และเวียดนาม การซื้อส่วนประกอบเหล่านี้มีมูลค่าถึง 18,842 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 63 อันเป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ทำให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์

3. เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Fuels and petroleum products) ในปี 63 เม็กซิโกนำเข้าเชื้อเพลิงแร่และปิโตรเลียมเป็นมูลค่า 17,043 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา (15.501 ล้านดอลลาร์)

4. โทรศัพท์ (Telephones) การซื้อโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายไร้สายอื่นๆ ของเม็กซิโกในปี 63 มีมูลค่าถึง 11.721 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เวียดนาม และไทย

5. เครื่องจักรและโปรเซสเซอร์ (Machines and processors) อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากจีน ไทย และเกาหลีใต้มาจากเม็กซิโก ในปี 63 การนำเข้าอุปกรณ์เหล่านี้มีมูลค่าถึง 9.343 ล้านเหรียญสหรัฐ

6. ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริม (Machine parts and accessories) การซื้อส่วนประกอบเหล่านี้ของเม็กซิโกมีมูลค่ารวม 9.343 ล้านดอลลาร์ โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์หลัก รองลงมาคือเกาหลีใต้และไต้หวัน

7. รถยนต์ (Automobiles) การซื้อรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกสินค้ามีมูลค่ารวม 7.658 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 6,220 ล้านคันเป็นรถยนต์สำหรับผู้โดยสารและรถบรรทุกสินค้า 1,437 ล้านคัน ประเทศที่เม็กซิโกซื้อรถยนต์มากที่สุดในปีที่แล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล จีน ไทย และอาร์เจนตินา

8. ก๊าซหุงต้ม (LP gas) ซัพพลายเออร์หลักคือสหรัฐอเมริกามูลค่า 6,488 ล้านดอลลาร์จากจำนวน 6,799 ล้านดอลลาร์ที่เม็กซิโกซื้อในปี 63

9. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเปลี่ยนหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า (Electrical apparatus to switch or protect electrical circuits) ปี 63 เม็กซิโกจดทะเบียนการนำเข้าส่วนประกอบเหล่านี้มูลค่า 5,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา 2,294 ล้านดอลลาร์ จีน 1,343 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่น 426 ล้านดอลลาร์ และเยอรมนี 411 ล้านดอลลาร์

10. จอแสดงผลคริสตัลเหลว (Liquid crystal displays) เม็กซิโกนำเข้าส่วนประกอบเหล่านี้มูลค่า 4.645 ล้านเหรียญสหรัฐ (สำหรับโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ) ซัพพลายเออร์หลักของจอแสดงผล ได้แก่ จีน เวียดนาม ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก (ธันวาคม 2564)
https://expansion.mx/economia/2021/11/12/productos-que-mas-importa-mexico

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2