อุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Tech) ของอิสราเอล ค่อนข้างเติบโตไปได้ดีท่ามกลางการชะลอตัวของตลาดโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอาหารและโปรตีนจาก alt-protein (หรือที่เรียกกันว่า Plant Based Protein และการกินแบบมังสวิรัติ) แม้ว่าตลาดเทคโนโลยีของอิสราเอลอยู่ในช่วงขาลงก็ตาม


Good Food Institute (GFI) ในประเทศอิสราเอลรายงานว่า นักลงทุนและผู้บริโภคยังคงสนใจเทคโนโลยีด้านอาหาร แม้ว่าตลาดจะมีแนวโน้มชะลอตัวสองปีติดต่อกัน บริษัทอิสราเอลลงทุนในอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของการลงทุนทั่วโลกทั้งหมดในปี 2565 อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของตลาดส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอิสราเอล และทำให้การลงทุนระหว่างปี 2564-2565 ในบริษัทเทคโนโลยีอาหาร (รวมถึงภาคโปรตีนทางเลือก) ลดลงอย่างมากถึง 18 %


GFI กล่าวว่า อิสราเอลยังคงเป็นผู้นำสตาร์ทอัพ (Start-up) ระดับโลก จากการลงทุนด้านโปรตีนทางเลือกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านเทคโนโลยี สภาพอากาศ (climate tech) ส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหารมีสตาร์ทอัพใหม่หลายรายที่สามารถขยายตลาดไปทั่วโลก การเติบโตของสตาร์ทอัพใหม่จึงกลายเป็นความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ความท้าทายดังกล่าวก็เป็นโอกาสสำหรับการระดมทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการขยายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และรัฐบาลควรเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหาร


ในตลาดอิสราเอล นมทางเลือกจากพืช มีสัดส่วนการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นมแบบดั้งเดิมไม่มียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการเลิกดื่มนมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยอดขายผลิตภัณฑ์จากพืชของอิสราเอลในปี 2565 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เพิ่มขึ้น 1% เนื่องจากความอิ่มตัวของตลาดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมแบบดั้งเดิมซึ่งมีมานานหลายศตวรรษและ Alt-Protein ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิสราเอลอย่างมาก และ GFI ได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโปรตีนทางเลือกในปีที่ผ่านมา


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ ให้ความเห็นว่า ประชาชนชาวอิสราเอลส่วนใหญ่จะทานอาหารที่ได้รับมาตรฐานโคเชอร์ ซึ่งจะทานเนื้อได้บางชนิด เช่น ไก่ ปลามีเกล็ด อาหารส่วนมากที่นิยมรับประทานจะทำจากผัก ถั่วชนิดต่าง ๆ และเครื่องเทศ ผู้ประกอบการที่เป็น Startup ของอิสราเอลจึงได้นำเทคโนโลยีด้านอาหารมาผลิตโปรตีนทางเลือกสำหรับใช้บริโภคในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศตามกระแสความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ