สถานการณ์ตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐฯ 🇺🇸
ช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ตลาดเฟอร์นิเจอร์สหรัฐฯ ประสบปัญหาอุปทานสินค้าไม่พอต่อความต้องการบริโภคที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากวิกฤต COVID-19 ที่ประชาชนสหรัฐฯ ทำงานจากบ้านมากขึ้น มีการขยับขยายไปตั้งถิ่นฐานในเมืองรองมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10295
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (พ.ค. 2565)
———————————————-