1. Outlook

เม็กซิโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรายงานที่จัดทำโดย National Auto parts Industry Association ในเม็กซิโก ราคาการผลิตในประเทศนั้นสามารถแข่งขันได้มากกว่าที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาและบราซิล

แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แต่ก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่ง เช่น สิงคโปร์และไทยตามที่บริษัทที่ปรึกษาบอสตันคอนซัสติ้งกล่าว สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งเม็กซิโกคาดการณ์ว่าการบริโภครถยนต์ใหม่ในประเทศจะชะลอตัวลงในปีต่อ ๆ ไป และสิ่งนี้จะสร้างความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้บริการบำรุงรักษารถยนต์เก่าที่มีอยู่

ภาคยานยนต์ของเม็กซิโกเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมในการผลิต GDP ของเม็กซิโกและเป็นหนึ่งในภาคที่มีไดนามิกมากที่สุดในแง่ของการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้าและส่งออก); ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ภาคยานยนต์มีพลวัตมากที่สุดและถือเป็นเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจเม็กซิโก แม้ว่าภาคส่วนยานยนต์จะมีความสำคัญ แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการจัดหาส่วนประกอบที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่และในด้านอะไหล่สำหรับตลาดหลังการขาย

ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติของเม็กซิโก (INA) ระบุว่า เม็กซิโกจะปิดกิจการในปี 2564 ด้วยการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยประมาณมูลค่า 92.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับปี 2563

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเม็กซิโกมีความสำคัญมากที่สุดในแง่ของการสร้างงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ภาคส่วนนี้ได้สร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 850,000 ตำแหน่งในด้านการผลิต นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนบริการหลังการขาย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เพิ่มจาก 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 แม้จะมีการเก็บภาษีนำเข้า แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาระดับภูมิภาคในยานพาหนะภายในกรอบของ USMCA และแม้ว่าต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564

INA คาดว่าในปี 2565 และ 2566 อุตสาหกรรมต้องเพิ่มกำลังการผลิตรวม ทั้งเพิ่มการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ที่เพิ่งตั้งขึ้นในเม็กซิโก เช่น Honda, Audi, Mazda, Mercedes Benz, บีเอ็มดับเบิลยู และนิสสัน-เรโนลต์

การเข้ามาของผู้ประกอบการประกอบรถยนต์ในเม็กซิโกและการลงทุนที่เข้าสู่อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2558 ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ 5 ล้านคัน ภายในปี 2565 ซึ่งจะทำให้เม็กซิโกเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำระดับโลกและเป็นหนึ่งในผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับบริการหลังการขาย กระทรวงเศรษฐกิจระบุว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของเม็กซิโกอยู่ในช่วงการควบรวมกิจการและขยายตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับสี่และเป็นผู้บริโภคชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ แต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการผลิตและการบริโภคครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด-19

รายงานของกระทรวงเศรษฐกิจ ระบุว่า ความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราเฉลี่ย 9% ทุกปีตั้งแต่ปี 2563 เป็น 2567 และอาจเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นต้นไป และการมีส่วนร่วมของการนำเข้าจะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการภายในอย่างน้อยสามปีถัดไปในขณะที่อุตสาหกรรมระดับชาติเพิ่มกำลังการผลิตสำคัญไฉน

วิกฤตการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์:

ผลกระทบของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทำให้การผลิตรถยนต์ลดลง 2.2 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นการลดลง 20%

สหรัฐอเมริกาหยุดผลิตรถยนต์ 1,389,608 คัน ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ  13% เมื่อเทียบกับ 10,685,989 ที่ผลิตขึ้นในปี 2019 ในเม็กซิโกติดลบการผลิตรถยนต์ 493,410 คัน ซึ่งคิดเป็นการหดตัว 13% เมื่อเทียบกับปี 2019 ที่ผลิตได้ 3,811,068 ยูนิต ผลกระทบในแคนาดาเทียบเท่ากับการผลิตที่ลดลง -19% เมื่อเทียบกับที่ผลิตในปี 2019

2. International trade:

ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 การนำเข้าซิ้นส่วนรถยนต์ของเม็กซิโกมีมูลค่า 2.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่อันดับที่ 13 ในช่วงเวลาดังกล่าว

Mexico Import

Statistics

Products: 870899 (Parts And Accessories For Motor Vehicles, Nesoi)

Value: Year To Date through July 2021 (January 2021 to July 2021)

Rank Trade Partner 2019 (USD) 2020 (USD) 2021(USD) 2019 (% Share) 2020 (% Share) 2021 (% Share) %Change, Jul 2021/2020 YTD
  world 2,184,237,656 1,426,779,820 2,293,165,435 100.00 100.00 100.00 60.72
1 United States 1,440,123,397 899,792,413 1,493,626,232 65.93 63.06 65.13 66.00
2 China 159,028,967 132,716,992 217,084,913 7.28 9.30 9.47 63.57
3 Canada 152,891,625 100,304,283 141,389,140 7.00 7.03 6.17 40.96
4 Japan 118,444,107 78,217,157 137,153,009 5.42 5.48 5.98 75.35
5 Korea, South 108,030,177 75,443,014 98,356,564 4.95 5.29 4.29 30.37
6 Germany 63,106,023 39,947,878 64,597,750 2.89 2.80 2.82 61.71
7 Spain 24,336,952 21,374,096 30,716,481 1.11 1.50 1.34 43.71
8 India 22,457,496 15,103,902 21,917,260 1.03 1.06 0.96 45.11
9 Taiwan 8,385,070 7,900,320 12,174,611 0.38 0.55 0.53 54.10
10 Brazil 14,081,264 8,805,924 10,524,840 0.64 0.62 0.46 19.52
11 Poland 5,742,037 4,373,576 9,212,465 0.26 0.31 0.40 110.64
12 Vietnam 4,744,207 2,684,612 8,771,771 0.22 0.19 0.38 226.74
13 Thailand 7,516,070 5,794,697 6,425,599 0.34 0.41 0.28 10.89
14 Czech Republic 6,586,829 5,126,182 6,076,823 0.30 0.36 0.26 18.54
15 Malaysia   123,065 5,569,526   0.01 0.24 4425.68
16 Slovakia 1,789,093 1,931,802 4,426,435 0.08 0.14 0.19 129.14
17 Italy 20,822,846 9,133,372 4,287,919 0.95 0.64 0.19 -53.05
18 France 3,464,250 1,778,178 3,165,577 0.16 0.12 0.14 78.02
19 Hungary 5,367,001 4,285,496 2,797,910 0.25 0.30 0.12 -34.71
20 Turkey 2,701,664 2,882,419 2,458,319 0.12 0.20 0.11 -14.71

กระทรวงเศรษฐกิจประกาศว่าเม็กชิโกนำเข้า 51% ของชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่ที่ส่งออกและจำหน่ายในตลาดภายใน กระทรวงยังตระหนักด้วยว่าอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนานี้จะเกิดขึ้นจากการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากเม็กชิโกยังไม่ถึงระดับเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องการในการผลิต 100% ของชิ้นส่วนยานยนต์ที่จำเป็นในตลาดระดับประเทศ

Key players (ผู้ผลิตและผู้นำเข้าหลักในเม็กซิโก):

ผู้ประกอบการที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในแง่ของการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ คือ บริษัทหลังการขาย บริษัทประเภทนี้มีสถานะที่แข็งแกร่งในเมืองหลัก เช่น เม็กซิโกชิตี้ กวาดาลาฮารา มอนเตร์เรย์ และในเมืองอื่น ๆ  ที่กำลังได้รับ FDI จากบริษัทประกอบรถยนต์ เช่น ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า และออดี้ เป็นตัน เมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ในรัฐกวานาวาโต และยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ในพื้นที่นี้เติบโตขึ้น 40% ภายในสองปี ที่ผ่านมา

3. Potential products:

 • Electric and components.
 • Breaks and its components.
 • Rubber made auto parts and rubber made components.
 • Transmission parts for light vehicles.
 • Stamping parts.
 • Motorcycle parts.
 • Plastic auto parts.
 • Gears and speed changing boxes.
 • Drive axles.
 • Air conditioning replaces for the aftermarket.
 • Rubber tires: Mexico has a strong dependence on the import of rubber tires since the national production of the raw material has never been enough to meet the needs of the internal demand.
 • Spare parts for motorcycles.

4. อุปสรรคในการนำเข้า

เม็กซิโกไม่มีอุปสรรคในการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ในบริการหลังการขาย ณ ปี 2564 และยังไม่มีการประกาศว่าจะมีมาตรการใด ๆ ในปี 2565 ภาษีนำเข้าเฉลี่ยสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์หลังการขายจะแกว่งไปมาระหว่าง 5% ถึง 15%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่คาดว่าจะนำเข้าได้ แม้ว่าจะมีกฎระเบียบใหม่ภายในกรอบของ USMCA แต่เนื่องจากขาดเทคโนโลยีในท้องถิ่น ปัจจุบันความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของภาคส่วนนี้คือการขาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้การผลิตรถยนต์เบาและหนักของประเทศชะลอตัวลง ซึ่งคาดว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัวในช่วง 20 เดือนข้างหน้า

5. การนำเข้าที่ต้องการจากประเทศไทยในเม็กชิโกในภาคยานยนต์ ได้แก่:

 • Rubber parts.
 • Braking systems.
 • Rubber tires.
 • Air conditioning systems.
 • Parts and accessories for light and heavy vehicles.
 • Motorcycles.
 • Parts and accessories for motorcycles, among others.

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก (ต.ค. 2564)
National Industry of Autoparts, INA
Ministry of Economy.
GlobalTrade Atlas.

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2