ถึงแม้ว่าสถานการณ์ด้านตลาดข้าวในตลาดสหราชอาณาจักรในช่วงก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมปรุงอาหารน้อยลงจากที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ค้าต้องลดราคาขายปลีกข้าวถุงลดลงเฉลี่ย 5.2% ในปี 2021 แต่ในปี 2022 ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มที่ความต้องการข้าวจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการข้าวเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนข้าวสาลีซึ่งได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในยูเครน และการประกาศงดการส่งออกธัญพืชของอินเดีย ซึ่งล้วนจะเป็นปัจจัยให้มีความต้องการข้าวในตลาดโลกมากขึ้นและราคาก็อาจสูงขึ้นไปด้วย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10475
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (มิ.ย. 2565)
———————————————-