การกำหนดราคาสินค้าเป็นหัวใจของการจำหน่ายสินค้า ซึ่งหลักสำคัญที่สุดคือการครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดและมีกำไร ขณะที่ราคาต้องเป็นที่ยอมรับได้จากลูกค้า ในส่วนของการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศโดยปกติมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาในส่วนของค่าขนส่งและภาษีในประเทศปลายทาง สำหรับสินค้าบางประเภท อาทิ สินค้าแฟชั่น ผู้นำเข้าในออสเตรียไม่นิยมซื้อขาดแต่ใช้รูปแบบการฝากขาย ผู้ประกอบการไทยจึงต้องส่งสินค้ามาในราคาขายส่ง ซึ่งเป็นยอดเงินที่เจ้าของสินค้าจะได้รับหากสินค้าชิ้นนั้นถูกจำหน่าย ส่วนราคาจำหน่ายแก่ลูกค้าสามารถคำนวณได้จากการนำราคาขายส่งบวกกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ภาษีอากรขาเข้าประเทศออสเตรีย และค่าฝากขายหรือที่มักเรียกกันว่าค่าคอมมิชชั่น จากนั้นจึงนำยอดนี้ไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจะได้ราคาจำหน่ายที่ครอบคลุมต้นทุนหลัก ๆ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10481
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (มิ.ย. 2565)
———————————————-